Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE O wsparciu edukacji zawodowej ze środków unijnych debatowali posłowie
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informację MEN na temat wsparcia kształcenia zawodowego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...
IMAGE Sejmowa komisja rekomenduje zmiany w rekrutacji do szkół eksperymentalnych
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji u.s.o. w zakresie przepisów rekrutacyjnych do szkół prowadzących działalność eksperymentalną.
IMAGE Nowość w postępowaniu wyjaśniającym wobec nauczycieli
29-04-2016
Nowością w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli będzie przepis, który umożliwi złożenie zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.
IMAGE MEN poszukuje chętnych do pracy w Brukseli
28-04-2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).
IMAGE Zobacz, co zmieni się w Karcie Nauczyciela w najbliższych miesiącach!
28-04-2016
Nowelizacja Karty Nauczyciela jest już faktem – ustawa z dnia 18 marca 2016 r. czeka tylko na podpis prezydenta. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już niebawem – po upływie 14 dni od...
IMAGE O wsparciu edukacji zawodowej ze środków unijnych debatowali posłowie
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informację MEN na temat wsparcia kształcenia zawodowego ze środków europejskich w...
IMAGE Sejmowa komisja rekomenduje zmiany w rekrutacji do szkół eksperymentalnych
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji u.s.o. w zakresie przepisów...
IMAGE Kto może być wychowawcą na kolonii według nowych przepisów?
11-04-2016
W związku nowelizacją u.s.o. 1 kwietnia 2016 r. zmieniły się przepisy określające wymagania wobec kandydatów na wychowawców wypoczynku dla...
IMAGE Zobacz, co zmieni się w Karcie Nauczyciela w najbliższych miesiącach!
28-04-2016
Nowelizacja Karty Nauczyciela jest już faktem – ustawa z dnia 18 marca 2016 r. czeka tylko na podpis prezydenta. Większość jej przepisów...
IMAGE Jak liczymy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
21-04-2016
„Za ile dni powinnam wypłacić ekwiwalent za urlop dla nauczyciela oddziału przedszkolnego zatrudnionego od 01.04.2016r. do 24.06.2016 r.? Jest...

Nowość w postępowaniu wyjaśniającym wobec nauczycieli
29-04-2016
Nowością w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli będzie przepis, który umożliwi złożenie zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania...
Zobacz, co zmieni się w Karcie Nauczyciela w najbliższych miesiącach!
28-04-2016
Nowelizacja Karty Nauczyciela jest już faktem – ustawa z dnia 18 marca 2016 r. czeka tylko na podpis prezydenta. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już niebawem – po upływie 14...
O wsparciu edukacji zawodowej ze środków unijnych debatowali posłowie
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informację MEN na temat wsparcia kształcenia zawodowego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
Sejmowa komisja rekomenduje zmiany w rekrutacji do szkół eksperymentalnych
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji u.s.o. w zakresie przepisów rekrutacyjnych do szkół prowadzących działalność...
Nowość w postępowaniu wyjaśniającym wobec nauczycieli
29-04-2016
Nowością w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli będzie przepis, który umożliwi złożenie zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania...
MEN poszukuje chętnych do pracy w Brukseli
28-04-2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).
MEN wraz z kuratorami wypracuje nowe rozwiązania dla konkursów przedmiotowych
27-04-2016
Po interwencji Rzecznika Praw Dziecka MEN deklaruje, że przyjrzy się bliżej organizacji konkursów przedmiotowych i wspólnie z kuratorami  zastanowi się, jak zapewnić uczniom równe szanse.
Zbliża się letni wypoczynek uczniów – zadbajmy o bezpieczeństwo!
25-04-2016
MEN udostępniło na swojej stronie internetowej, w formie pytań i odpowiedzi, ważne informacje na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szczególnie zasad bezpieczeństwa i...
Czy dyrektor przedszkola może być opiekunem stażu nauczyciela?
25-04-2016
„Pracuję w jednooddziałowym przedszkolu, w którym zatrudnionych jest dwóch nauczycieli kontraktowych. Jeden z nich pełni obowiązki dyrektora (w konkursie nikt się nie zgłosił). Powierzenie...
Wpis do ewidencji szkół
22-04-2016
Jak poprawnie zgłosić powstanie nowego przedszkola do organów samorządowych? "Stowarzyszenie ma siedzibę w gminie Trzebownisko (pow. Rzeszów). Planuje prowadzić niepubliczne przedszkole w...
Sejmowa komisja rekomenduje zmiany w rekrutacji do szkół eksperymentalnych
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji u.s.o. w zakresie przepisów rekrutacyjnych do szkół prowadzących działalność...
Zmiany w harmonogramie wprowadzania języka obcego do przedszkoli
18-04-2016
Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia spowodowało konieczność zmiany w harmonogramie wprowadzania obowiązkowej nauki języka obcego w przedszkolu.

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Zobacz, co zmieni się w Karcie Nauczyciela w najbliższych miesiącach!
Nowelizacja Karty Nauczyciela jest już faktem – ustawa z dnia 18 marca 2016 r. czeka tylko na podpis prezydenta. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już niebawem – po upływie 14 dni od...
IMAGE Wpis do ewidencji szkół
Jak poprawnie zgłosić powstanie nowego przedszkola do organów samorządowych? "Stowarzyszenie ma siedzibę w gminie Trzebownisko (pow. Rzeszów). Planuje prowadzić niepubliczne przedszkole w gminie...
IMAGE Dostęp do informacji publicznej w szkole – aspekt prawny i praktyczny zagadnienia (część II)
W części pierwszej opracowania rozpoczęliśmy omawianie problematyki dostępu do informacji publicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Liczba orzeczeń sądowych, w których stroną pozwaną są...
IMAGE Dostęp do informacji publicznej w szkole – aspekt prawny i praktyczny zagadnienia (część I)
Szkoły i placówki oświatowe to podmioty realizujące zadania publiczne - ich działalność, zgodnie z konstytucyjną zasadą jawności życia publicznego, podlega społecznej kontroli. Jej gwarantem jest...
IMAGE Rozporządzenie dot. wypoczynku uczniów weszło już w życie
6 kwietnia 2016 r., w ekspresowym tempie, weszło w życie rozp. MEN z dn. 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452), wydane na podstawie nowych przepisów u.s.o.
IMAGE Nowe prawo: bieda nie może być jedynym powodem odbierania dzieci rodzicom
W Dzienniku Ustaw pod poz. 406 opublikowano nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zakazuje odbierania dzieci rodzicom, wbrew ich woli, tylko z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny.
IMAGE Zmiany w Kodeksie pracy – okresy wypowiadania umów o pracę
Zatrudnienie osób niebędących nauczycielami (pracownicy/specjaliści) na czas określony, a zmiany przepisów prawa pracy. „Pytanie dotyczące zatrudniania nauczycieli na podstawie art. 7 ust. 1b w...
IMAGE ZNP: nauczyciele nie mogą być zmuszani do pracy przy realizacji programu Rodzina 500 plus
W związku z napływającymi do ZNP informacjami o tym, że niektóre samorządy angażują szkoły i placówki oświatowe do realizacji programu „Rodzina 500 plus”, Związek wystosował list do MEN. 
IMAGE Czy zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów terminowych mają wpływ na zatrudnienie nauczycieli?
22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła bardzo istotne zmiany w zasadach zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

O tym się mówi

Jak wygląda kontynuacja nauki języka obcego po zmianie szkoły przez ucznia?
26-04-2016  
„Egzamin klasyfikacyjny z języka obcego. Uczeń przeszedł z innej szkoły, gdzie uczył się języka niemieckiego. U nas w szkole jest język francuski. Rozporządzenie MEN z 13.08.2015 r. mówi,...
Czy dyrektor przedszkola może być opiekunem stażu nauczyciela?
25-04-2016  
„Pracuję w jednooddziałowym przedszkolu, w którym zatrudnionych jest dwóch nauczycieli kontraktowych. Jeden z nich pełni obowiązki dyrektora (w konkursie nikt się nie zgłosił). Powierzenie...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla