Serwis edukacyjny

NAJNOWSZE
RPD: dzieci nie powinny mieć dostępu do e-papierosów:
Samorządy: na edukację wydajemy najwięcej, średnio 37% budżetu:
RPO o dostępności brutalnych gier komputerowych:
Szczepienie dziecka warunkiem przyjęcia do przedszkola? RPD ma wątpliwości:
Kurator oświaty przeprowadzi rozmowę z cudzoziemcem:
Kształcenie zawodowe – MEN wprowadzi nowe zawody:
Wynagrodzenie nauczycieli w szkołach resortowych – zmiana rozporządzenia:
Rozporządzenie w sprawie egzaminu zawodowego podpisane:
Egzamin maturalny już za tydzień:
MEN: doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli będzie priorytetem:
Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki – wyjaśnienie MEN:
Nowe zasady uznawania świadectw szkolnych i dokumentów wydanych za granicą:
Wystąpienie RPD w sprawie ulgowych przejazdów dla uczniów:
Dodatkowe środki na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej:
„Żonkil” – symbol pamięci o powstańcach z getta warszawskiego:
Broniarz: im krótszy czas pracy nauczycieli, tym wyższa jakość nauczania:
Egzamin gimnazjalny już wkrótce:
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity:
Zmiany w organizacji roku szkolnego już obowiązują:
Polska i Ukraina będą współpracować w dziedzinie edukacji:
Przyjmowanie laureatów i finalistów olimpiad do szkół w pierwszej kolejności – komunikat CKE:
RPO: tylko szkoły samorządowe gwarantują realizację konstytucyjnego prawa do nauki:
Komunikat CKE w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zawodowych:
MEN określi wymagania wobec szkół i placówek w nowym rozporządzeniu:
Podział rezerwy subwencji oświatowej – kwietniowe terminy:
Nauczyciele bez podwyżek w 2016 r.:
Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych będą mogły krążyć po szkołach:
Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich:
Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:
Finansowanie zakupu podręczników w 2015 r. – nowe wzory formularzy:
Zapamiętaj mnie

RPD: dzieci nie powinny mieć dostępu do e-papierosów

06-05-2015
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia regulacj

Samorządy: na edukację wydajemy najwięcej, średnio 37% budżetu

05-05-2015
Model zarządzania oświatą narzucony przez Kartę Nauczyciela i ramowe plany zajęć nie pozwalają na sa

RPO o dostępności brutalnych gier komputerowych

04-05-2015
Trzeba zintensyfikować działania edukacyjne, żeby zwiększyć świadomość nauczycieli, uczniów i rodzic

Szczepienie dziecka warunkiem przyjęcia do przedszkola? RPD ma wątpliwości

30-04-2015
Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zabrał głos w dyskusji na temat możliwości wprowadzenia dodatko

Kurator oświaty przeprowadzi rozmowę z cudzoziemcem

30-04-2015
Nowe przepisy dotyczące uznawania świadectw uzyskanych za granicą przewidują, że jednym z elementów

Pensje nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 - bez zmian

14-07-2014
W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego

Od dziś obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

03-09-2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MEN określające sposób prowadzenia dokumentacji szkoln

Obowiązkowy język obcy w przedszkolu - opublikowano zmianę przepisów

23-06-2014
W Dzienniku Ustaw ukazało się rozp. MEN z dn. 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pod

Będą zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadectw szkolnych

15-04-2014
Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia d

Nowe SIO ruszy dopiero w 2017 r. Za dużo błędów

02-08-2013
Ze starym Systemem Informacji Oświatowej nie pożegnamy się tak szybko, jak pierwotnie planowano. MEN

Wynagrodzenie nauczycieli w szkołach resortowych – zmiana rozporządzenia
28-04-2015
W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 572 ukazała się nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wynagrodzenia i dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy...
Nowe zasady uznawania świadectw szkolnych i dokumentów wydanych za granicą
22-04-2015
Od 31 marca 2015 r. obowiązują nowe przepisy u.s.o. dotyczące uznawania świadectw szkolnych  wydanych za granicą. Uproszczone procedury nie przewidują już takich pojęć jak nostryfikacja i...
Rozporządzenie w sprawie egzaminu zawodowego podpisane
28-04-2015
27 kwietnia 2015 r. minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zmiany w organizacji roku szkolnego już obowiązują
15-04-2015
8 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozp. MEN z dn. 09.03.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 408).
Kurator oświaty przeprowadzi rozmowę z cudzoziemcem
30-04-2015
Nowe przepisy dotyczące uznawania świadectw uzyskanych za granicą przewidują, że jednym z elementów procedury jest rozmowa sprawdzająca poziom wykształcenia posiadacza takiego świadectwa.
Wynagrodzenie nauczycieli w szkołach resortowych – zmiana rozporządzenia
28-04-2015
W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 572 ukazała się nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wynagrodzenia i dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy...
RPD: dzieci nie powinny mieć dostępu do e-papierosów
06-05-2015
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia regulacji ograniczającej dostęp małoletnich do papierosów elektronicznych, a także zakazu ich...
RPO o dostępności brutalnych gier komputerowych
04-05-2015
Trzeba zintensyfikować działania edukacyjne, żeby zwiększyć świadomość nauczycieli, uczniów i rodziców na temat negatywnego wpływu brutalnych gier komputerowych na rozwój dzieci –...
Samorządy: na edukację wydajemy najwięcej, średnio 37% budżetu
05-05-2015
Model zarządzania oświatą narzucony przez Kartę Nauczyciela i ramowe plany zajęć nie pozwalają na samodzielne kształtowanie wydatków – twierdzą samorządowcy. 
Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki – wyjaśnienie MEN
23-04-2015
MEN wyjaśnia, jak klasyfikować wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć...
MEN określi wymagania wobec szkół i placówek w nowym rozporządzeniu
09-04-2015
Wymagania wobec szkół i placówek, na podstawie których przeprowadzana jest ewaluacja zewnętrzna, zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu MEN, wydanym zgodnie ze znowelizowanymi...
Nauczyciele bez podwyżek w 2016 r.
07-04-2015
MEN opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, z którego wynika, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli będą zamrożone także w roku szkolnym 2015/2016. 
Jak rozliczyć subwencję?
23-02-2015  
"Jakie koszty poniesione przy prowadzeniu przedszkola mogę wciągnąć przy rozliczeniu subwencji z urzędu gminy? Jestem współwłaścicielką domu, w którym znajduje się moje przedszkole. Czy...
Korzystanie z ZFŚS i tworzenie odpisów
13-02-2015  
"Jesteśmy placówką budżetową zatrudniającą ponad 20 pracowników. Obowiązuje u nas Regulamin Wynagradzania. Dotowani jesteśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez Starostwo Powiatowe. W...
Warunki refundacji okularów przez pracodawcę
16-12-2014  
Jestem sekretarzem szkoły, pracuję w wymiarze 1/2 etatu przez 4 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Lekarz medycyny po kontrolnym badaniu wpisał mi, że muszę korzystać z okularów. Zakupiłam...

Zdaniem sądu

11-02-2015
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości...
03-02-2015
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do...
08-10-2014
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla